OBS De Vogelaar

Welkom op de website van OBS De Vogelaar.

In geval van calamiteiten vindt u hier het laatste nieuws.
Op dit moment: Geen bijzonderheden

  OBS De Vogelaar is een openbare Dalton school voor basisonderwijs. Onze school is een ontmoetingsplaats waar we samen leren, leven en elkaar respecteren. We willen een veilige plek bieden waar ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.
De Vogelaar is toegankelijk voor alle kinderen, zonder dat er onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende godsdienstige- en levensbeschouwelijke overtuigingen, rassen, culturele achtergronden en dergelijke. Wij proberen dan ook recht te doen aan de slagzin: Niet apart maar samen.

Het onderwijs op De Vogelaar wordt verzorgd vanuit het gebouw aan de Tureluur in Genemuiden. Het is in 1978 in de toenmalige nieuwe vogelwijk verrezen en in 1998 uitgebreid met een klaslokaal en een leerlingenruimte (grote gemeenschapsruimte). In 2000 en 2001 is het gebouw opnieuw uitgebreid.

OBS De Vogelaar werkt volgens de uitgangspunten van het Daltononderwijs: zelfverantwoordelijkheid, zelfwerkzaamheid en gemeenschapswerk (samenwerken).

De Vogelaar maakt deel uit van Stichting Op Kop; Openbaar Primair Onderwijs Steenwijkerland & Zwartewaterland.

Op deze website vindt u nuttige informatie over onze school. Uiteraard zijn we bereid  om extra informatie te geven, loopt u gerust eens binnen in ons schoolgebouw!